Basket: 0

Total: €0.00

ZERO Black ND4 Soft

€59.00

select size
https://en.m.wikipedia.org/wiki/CR-39

First camera filter made of high quality 100% optical resin CR39 material using nano technology.
The most neutral camera filters on the market, more resistant against scratch, used more UV and
IR substances, more eliminating of fingerprinting, water and oil resistant,antistatic,antifog. The filters are easily cleaned, absolute black and are resistant to drop impact. After the impact or possible scratch situation the usability of filters is intact and untouchable in particular for one reason: COLOR is not applied only on the surface as seen on glass filters but within the
essential material too. There might rise up the risk of getting slight scratches which do not
effect filter's performance (unseen at final images). Very best performance is guaranteed by
combining of various filters. Material specifications:100% high quality optical resin
Optical properties:0.6 optical density, 25% of light transmittance in the darkest area, 2F stops light reduction Optical density tolerance:+/- 1%.Generally about SOFT GRADUAL ND filters/usage:
SOFT GRADUAL ND filters have various density throughout filter space (from dark to light with soft transition). It means that light incoming to camera is reducing gradually. This is very useful in situations where some of parts of the photography are overexposed (too much bright sky).SOFT GRADUAL ND filters are able to use with full or gradual filters in stacking mode.Density in stacking mode example:ND4 filter + ND4 filter is equal to ND16 filter (density is multiplied).
Prvý kamerový filter vyrobený z vysoko kvalitného 100% optického materiálu CR39 s použitím NANO technológie .-Najneutrálnejší kamerový filter na trhu- je odolnejší proti poškriabaniu-Obsahuje viac UV a IR prímesí-Eliminuje odtlačky prstov-Odolnejší voči vode a mastným látkam-Antistatický a ošetrený proti zahmlievaniu-Ľahko čistiteľný, absolútne čierny -odolný proti nárazu. Pri náraze alebo poškriabaní je použiteľnosť filtrov bezproblémová najmä z jedného dôvodu: FARBU pri výrobe filtrov neaplikujeme len na povrch, ako je vidieť na sklenených filtroch, ale aj do vnútra celej hrúbky materiálu. Ak sa aj vyskytnú malé vlasové škrabance , tie neovplyvnia účinnosť filtra (pri výsledných záberoch to nie je viditeľné).Veľmi dobrý výsledok je zaručený aj pri kombinácii rôznych typov filtrov a rôznych značiek. Materiál: 100% vysoko kvalitná optická živica CR39. Optické vlastnosti: 0,6 optická hustota, 25 % priepustnosť svetla v najtmavšej oblasti, 2F stops.Tolerancia optickej hustoty: +/- 1%.Všeobecne o filtroch / použitie SOFT prechodové ND:
Filtre SOFT prechodové ND majú rôznu hustotu v celom priestore filtra (od tmavej po svetlú časť s mäkkým prechodom). To znamená, že svetlo prechádzajúce do kamery sa postupne znižuje. To je veľmi užitočné v situáciách, keď sú niektoré časti fotografie preexponované
(príliš veľa jasnej oblohy).Filtre SOFT prechodové ND je možné používať s plnými alebo prechodovými filtrami v stohovacom režime.Príklad hustoty v režime stohovania:
Filter ND16 + filter ND2 sa rovná filtru ND32 (hustota sa vynásobí).