Basket: 0

Total: €0.00

ZERO Black ND16 Reversed

€79.00

select size
https://en.m.wikipedia.org/wiki/CR-39

First camera filter made of high quality 100% optical resin CR-39 material using nano technology.
The most neutral camera filters on the market, more resistant against scratch, used more UV and
IR substances, more eliminating of fingerprinting, water and oil resistant,antistatic,antifog. The filters are easily cleaned, absolute black and are resistant to drop impact. After the impact or possible scratch situation the usability of filters is intact and untouchable in particular for one reason: COLOR is not applied only on the surface as seen on glass filters but within the
essential material too. There might rise up the risk of getting slight scratches which do not
effect filter's performance (unseen at final images). Very best performance is guaranteed by
combining of various filters.  Material specifications:100% high quality optical resin CR39
Optical properties:1,2 optical density, 6,125% of light transmittance in the darkest area, 4F stops light reduction. Optical density tolerance:+/- 1%. Generally about REVERSED GRADUAL ND filters/usage: REVERSED GRADUAL ND filters have various density throughout filter space (soft transition from light to dark then hard transition from dark to light). It means that light incoming to camera is reducing gradually. This is very useful in situations where some of parts
f the photography are overexposed (too much bright sky - especially on sunsets and sunrises).REVERSED GRADUAL ND filters are   able to use with full or gradual filters in stacking mode.Density in stacking mode example:ND8 filter + ND4 filter is equal to ND32 filter (density is multiplied).
Prvý kamerový filter vyrobený z vysoko kvalitného 100% optického materiálu CR-39 s použitím NANO technológie. Najneutrálnejší kamerový filter na trhu- je odolnejší proti poškriabaniu-Obsahuje viac UV a IR prímesí-Eliminuje odtlačky prstov-Odolnejší voči vode a mastným látkam-Antistatický a ošetrený proti zahmlievaniu-Ľahko čistiteľný, absolútne čierny - odolný proti nárazu. Pri náraze alebo poškriabaní je použiteľnosť filtrov bezproblémová najmä z jedného dôvodu: FARBU pri výrobe filtrov neaplikujeme len na povrch, ako je vidieť na sklenených filtroch, ale aj do vnútra celej hrúbky materiálu. Ak sa aj vyskytnú malé vlasové škrabance , tie neovplyvnia účinnosť filtra (pri výsledných záberoch to nie je viditeľné).Veľmi dobrý výsledok je zaručený aj pri kombinácii rôznych typov filtrov a rôznych značiek.Materiál: 100% vysoko kvalitná optická živica CR39.Optické vlastnosti: 1,2 optická hustota, 6,125% priepustnosť svetla v najtmavšej oblasti, 4F stops.Tolerancia optickej hustoty: +/- 1%. Všeobecne o filtroch / použitie REVERSED prechodové ND Filtre majú v celom priestore filtra rôznu hustotu (mäkký prechod zo svetlej časti do tmavej, potom tvrdý prechod z tmavej do svetlej časti). To znamená, že svetlo prichádzajúce do kamery sa postupne znižuje. Ak je fotografia preexponovaná (príliš veľa jasnej oblohy - najmä na západ slnka a východ slnka) .Reverzné prechodové ND filtre je možné používať s plnými alebo prechodovými filtrami v stohovacom režime. Hustota v stohovacom režime Príklad: ND8 filter + ND4 filter sa rovná ND32 filter (hustota sa vynásobí).