Basket: 0

Total: €0.00

ZERO Black ND4 Hard

€60.00

select size
First camera filter made of high quality 100% optical resin material using nano technology.
The most neutral camera filters on the market, more resistant against scratch, used more UV and
IR substances, more eliminating of fingerprinting, water and oil resistant,antistatic,antifog. The filters are easily
cleaned, absolute black and are resistant to drop impact. After the impact or possible
scratch situation the usability of filters is intact and untouchable in particular for one reason:
COLOR is not applied only on the surface as seen on glass filters but within the
essential material too. There might rise up the risk of getting slight scratches which do not
effect filter's performance (unseen at final images). Very best performance is guaranteed by
combining of various filters. Material specifications:100% high quality optical resin
Optical properties:0.6 optical density, 25% of light transmittance in the darkest area, 2F stops light reduction.Optical density tolerance:+/- 1%.Generally about HARD GRADUAL ND filters/usage:
HARD GRADUAL ND filters have various density throughout filter space (from dark to light with hard transition). It means that light incoming to camera is reducing gradually. This is very useful in situations where some of parts of the photography are overexposed (too much bright sky - especially on straight horizonts).HARD GRADUAL ND filters are able to use with full or gradual filters in stacking mode.Density in stacking mode example:ND4 filter + ND4 filter is equal to ND16 filter (density is multiplied).
Prvý kamerový filter vyrobený z vysoko kvalitného 100% optického   materiálu CR39 s použitím NANO technológie .-Najneutrálnejší kamerový filter na trhu- je odolnejší proti poškriabaniu-Obsahuje viac UV a IR prímesí-Eliminuje odtlačky prstov-Odolnejší voči vode a mastným látkam-Antistatický a ošetrený proti zahmlievaniu-Ľahko čistiteľný, absolútne čierny -odolný proti nárazu. Pri náraze alebo poškriabaní je použiteľnosť filtrov bezproblémová najmä z jedného dôvodu: FARBU pri výrobe filtrov neaplikujeme len na povrch, ako je vidieť na sklenených filtroch, ale aj do vnútra celej hrúbky materiálu. Ak sa aj vyskytnú malé vlasové škrabance , tie neovplyvnia účinnosť filtra (pri výsledných záberoch to nie je viditeľné).Veľmi dobrý výsledok je zaručený aj pri kombinácii rôznych typov filtrov a rôznych značiek.
Materiál: 100% vysoko kvalitná optická živica CR39
Optické vlastnosti: 0,6 optická hustota, 25% priepustnosť svetla v najtmavšej oblasti, 2F stops
Tolerancia optickej hustoty: +/- 1%
Všeobecne o HARD prechodových ND filtroch / použitíe:
Filtre HARD GRADUAL ND majú rôznu hustotu v celom priestore filtra (od tmavej časti po svetlý tvrdý prechod). To znamená, že svetlo prichádzajúce do kamery sa postupne znižuje. To je veľmi potrebné v situáciách, keď sú niektoré časti fotografie preexponované (príliš veľa jasnej oblohy - najmä na rovných horizontoch). Filtre HARD prechodové ND je možné kombinovať s plnými alebo prechodovými filtrami. Príklad hustoty v režime stohovania: Filter ND8 + filter ND4 sa rovná filtru ND32 (hustota sa vynásobí).