Basket: 0

Total: €0.00

ZERO Black ND8 Full

€55.00

select size
https://en.m.wikipedia.org/wiki/CR-39


First camera filter made of high quality 100% optical resin material CR-39 , using nano technology.The most neutral camera filters on the market, more resistant against scratch, used more UV and IR substances, more eliminating of fingerprinting, water and oil resistant,antistatic,antifog. The filters are easily cleaned, absolute black and are resistant to drop impact. After the impact or possible scratch situation the usability of filters is intact and untouchable in particular for one reason:COLOR is not applied only on the surface as seen on glass filters but within the essential material too. There might rise up the risk of getting slight scratches which do not effect filter's performance (unseen at final images). Very best performance is guaranteed by combining of various filters. Material specifications:100% high quality optical resin CR39. Optical properties: 0,9 optical density, 12,5% of light transmittance throughout filter, 3F stops light reduction-Optical density tolerance:+/- 1%

General about full ND filters / use: full ND filters have the same density throughout the filter space. This means that the light coming into the camera decreases as well. This is very important in situations where a longer shutter speed is required (too much light, motion blur effect).

Full ND filters can be used in combination with full or transition filters.Light transmission in combination - full ND8 filter + full ND4 filter equals full ND32 filter (density multiplied).

Prvý kamerový filter vyrobený z vysoko kvalitného 100% optického   materiálu CR-39 s použitím NANO technológie .
-Najneutrálnejší kamerový filter na trhu- je odolnejší proti poškriabaniu-Obsahuje viac UV a IR prímesí-Eliminuje odtlačky prstov-Odolnejší voči vode a mastným látkam-Antistatický a ošetrený proti zahmlievaniu-Ľahko čistiteľný, absolútne čierny -odolný proti nárazu. Pri náraze alebo poškriabaní je použiteľnosť filtrov bezproblémová najmä z jedného dôvodu: FARBU pri výrobe filtrov neaplikujeme len na povrch, ako je vidieť na sklenených filtroch, ale aj do vnútra celej hrúbky materiálu. Ak sa aj vyskytnú malé vlasové škrabance , tie neovplyvnia účinnosť filtra (pri výsledných záberoch to nie je viditeľné).Veľmi dobrý výsledok je zaručený aj pri kombinácii rôznych typov filtrov a rôznych značiek. Materiál: 100% vysoko kvalitná optická živica CR39.
Optické vlastnosti: 0,9 optická hustota,12,5% priepustnosť svetla v celom filtri, 3F zastaví redukciu svetla.Tolerancia optickej hustoty: +/- 1%. Všeobecne o plných ND filtroch / použitie:
plné ND filtre majú rovnakú hustotu v celom priestore filtra. Znamená to, že svetlo prichádzajúce do fotoaparátu sa rovnako znižuje. To je veľmi dôležité v situáciách, keď je potrebný dlhší čas uzávierky (príliš veľa svetla, efekt rozmazania pohybu).
Plné ND filtre môžete používať v kombinacií s plnými alebo prechodovými filtrami .
Priepustnosť svetla v kombinacií- plný filter ND8 + plný filter ND4 sa rovná plnému ND32 filtru (hustota sa vynásobí).